ร่วมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ประจำปี พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

         โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3,000.- บาท
  2. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารและผ้าห่ม

Share: