ร่วมพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจาก ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด – 19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด – 19 โดยพระเทพมงคลกวี เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาส วัดโพธิการาม และพระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัด ชุมพร(มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ เป็นประธานในการมอบ เพื่อให้จังหวัดชุมพรจัดทำเป็นถุง ยังชีพ ใช้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ จากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยส่งต่อไปยังผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายธีระ

อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รับมอบ


Share: