พิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาส วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดโพธิการาม อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: