ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบาย


Share: