ร่วมรับฟังแถลงผลงาน 2 ปี ของกระทรวง พม.

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังแถลงผลงาน 2 ปี ของกระทรวง พม. ภายใต้การนำของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงฯ พม. เป็นประธานฯ เเละนายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัด พม. ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. และนางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมแถลงข่าว ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน เพจ Facebook พม. (SocialMsociety) ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.


Share: