ร่วมโครงการผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมโครงการผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อชี้แจงผลการ ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ สำคัญของส่วนราชการ ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: