ร่วมให้้การต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายธีระ อนันตเสรีวิทยา)

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมให้้การต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร          (นายธีระ อนันตเสรีวิทยา) เนื่องในโอกาสเข้ารับ ตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคนใหม่ โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ


Share: