ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาย อายุ 77 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่ได้ติดต่อทำบัตประชาชนมาประมาณ 30 ปี

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับนายกอบต.ครน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลครน และอพม.ตำบลครน ลงพื้นที่ ม.2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร เพื่อสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้สูงอายุเพศชาย อายุ 77 ปี เดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่จ.สุราษฎร์ธานี เดินทางมาประกอบอาชีพรับจ้างในพื้นที่ จังหวัดชุมพร ไม่ได้ติดต่อทำบัตประชาชนมาประมาณ 30 ปี ทำให้ไม่มีบัตรประชาชนจึงไม่ สามารถรับสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐได้เลย ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเพิงพัก สภาพทรุดโทรม ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของผู้อื่น สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้ 1).หลังจากดำเนินการทำบัตรประชาชนเรียบร้อยเเล้ว จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็น เงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 2,000 บาท 2). ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุตาม กฎหมาย 3).วางแผนร่วมกับอบต.ครน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประสานอำเภอตรวจสอบ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ เพื่อดำเนินการทำบัตรประชาชนต่อไป


Share: