ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ป่วยติดเตียง ป่วยเป็นโรคบ้านหมุน ในเขตพื้นที่ตำบลรับร่อ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ร่วมกับ อพม.เพื่อเยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือนางสาวภัคภิญญา เพชรเวช อยู่บ้านเลขที่ 196 หมู่ที่ 13 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งป่วยเป็นโรคบ้านหมุนหรือ น้ำในหูไม่เท่ากัน นอนติดเตียง ร้องขอความช่วยเหลือผ่านนายกเทศมนตรีเมือง ชุมพร สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2,000 บาท ประสานอพม.ในพื้นที่ดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวัน


Share: