ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายฎีกาขอรับพระราชทาน ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร1ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น เเละจนท.อบต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วย เหลือครอบครัวนายแสงรัตน์ ฉิมมณี อายุ 38 ปี อาศัยอยู่เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 11 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายฎีกาขอรับพระราชทาน ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เนื่องจากขณะนี้มีที่ดินที่มารดาของภรรยายกให้ แต่ไม่มีทุนในการสร้างที่อยู่อาศัย และไม่สามารถประกอบอาชีพได้เต็มที่เนื่องจากป่วย เป็นโรคเบาหวานเเละภรรยามีภาระเลี้ยงดูบุตรชายที่พึ่งเกิด อายุ 2 เดือน ไม่สามารถ ประกอบอาชีพได้เต็มที่ สนง.พมจ.จึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงิน สงเคราะครอบครัว จำนวน 2,000 บาท ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเเละอบต.วิสัยเหนือในการ วางแผนประกอบอาชีพในระยะต่อไป และเรื่องของที่อยู่อาศัยนายแสงรัตน์ จะอาศัย อยู่ที่บ้านของภรรยาไปก่อน เเละเมื่อได้ประกอบเเละมีเงินเก็บพอสมควรจะวางแผน ในการย้ายออกไปอยู่ที่อื่นอีกครั้งหนึ่ง


Share: