ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กหญิง วัย 12 ปี เนื่องจากเด็กมีภาวะอาการซึมเศร้า

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่สอบ ข้อเท็จจริงครอบครัวของเด็กหญิงอายุ 12 ปี พื้นที่ ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมารดาเด็กแจ้งขอความช่วยเหลือ เนื่องจากเด็กมีภาวะอาการซึมเศร้า รับการ รักษาที่ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่นมีการติดเกม ไม่ยอมไป โรงเรียน เก็บตัวเองอยู่ภายในห้อง มีปัญหาอารมณ์หงุดหงิด มีการใช้ความก้าวร้าว และทะเลาะกับบุคคลในครอบครัวบ่อยครั้ง สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พิจารณาให้ความช่วยเเบื้องต้นรับตัวเด็กเพื่อส่งต่อให้ บพด.ชุมพร ให้การดูแล ชั่วคราว รวมถึงประเมินสภาพจิตใจและวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พูดคุย ทำความเข้าใจกับครอบครัวของเด็กในการดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ เด็ก และสนง.พมจ.ชุมพร ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ วางแผนในการส่งเด็กกลับสู่ ครอบครัวอีกครั้งในระยะต่อไป


Share: