ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เด็กชายวัย 8 ขวบ ตกหลุมถ่านไฟไหม้เท้าขวา เส้นเอ็นนิ้วหงิกงอ ต้องผ่าตัด ครอบครังอยากจน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับอบต.เขาไชยราช เจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็นเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ประสบอุบัติเหตุจากการตกหลุมถ่านไฟไหม้เท้าขวา เส้นเอ็นยึดนิ้วหงิกงอ มีอาการเจ็บปวดเท้าเวลาเดิน บิดามารดาแยกกันไปมีครอบครัวใหม่ ตา และยาย ประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง เป็นผู้อุปการะดูแลเด็ก ปัจจุบันอาศัยอยู่ในที่พักของ นายจ้าง รายได้น้อยไม่เพียงพอในการนำเด็กไปรักษาต่อเนื่อง รพ.สต.เขาไชยราชได้เข้ามาให้ คำปรึกษาดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลแล้ว สนง.พมจ.ชุมพร ได้ให้คำแนะนำสิทธิคนพิการ และ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ จะได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการต่อไป


Share: