ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่กับ นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดชุมพร ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดชุมพร ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด และ ผู้แทนสถิติจังหวัด ออกตรวจประเมิน ตลาดสดเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก และตลาดสดปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน ตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จากการลงพื้นที่พบว่ามีจุดวัดอุณหภูมิบริเวณ ทางเข้าตลาด มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ มีเจ้าหน้าที่และ ป้ายประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาด มีการทำความสะอาดพื้นและบริเวณตลาดทุกวัน ผู้ค้าและลูกค้าให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี


Share: