ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจ ตลาดสดตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดนัด ท่าแซะ และตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ ม.6
ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อติดตามและให้คำแนะนำ มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จากการลงพื้นที่พบว่ามีจุดวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า ตลาด มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากาก อนามัยก่อนเข้าตลาด และมีการทำความสะอาดพื้นและบริเวณตลาดทุกวัน


Share: