ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผู้แทนนายอำเภอท่าแซะ ผู้แทนปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชุมพร ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล ท่าแซะ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมคณะทำงาน ณ ตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อติดตาม และให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จากการลงพื้นที่พบว่ามีจุดวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าตลาด มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ มีเจ้าหน้าที่ และป้ายประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาด มีการทำความสะอาดพื้นและบริเวณตลาด ทุกวัน ผู้ค้าและลูกค้าให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี


Share: