ลงพื้นที่ตรวจตลาดสด ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 27 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดนัดท่าแซะ และตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ ม.6
ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อติดตามและให้คำแนะนำ มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จากการลงพื้นที่พบว่ามีจุดวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า ตลาด มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาด และมีการทำความสะอาดพื้นและบริเวณตลาดทุกวัน


Share: