ลงพื้นที่ตรวจตลาดสด ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 28 เมษายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจตลาดสด ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมคณะทำงาน ณ ตลาดนัด ท่าแซะ และตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อติดตามและให้คำแนะนำ มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จากการลงพื้นที่พบว่ามีจุดวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าตลาด มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยก่อน เข้าตลาด และมีการทำความสะอาดพื้น และบริเวณตลาดทุกวัน


Share: