ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่จะดำเนินการขอรับงบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายศกร สวัสศรี พนักงานธุรการ ระดับ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่จะดำเนินการขอรับงบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่จำนวน 12 รายดังนี้
          1.ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน 6 ราย
          2.ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน 6 ราย


Share: