ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ดังนี้ 1. บริเวณจุดตรวจหลักที่ สี่แยกต้นมะขาม ม.9 ต.สะพลี อ.ปะทิว 2. บริเวณจุดตรวจปั๊มน้ำมันเชาวลิตร ม.15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ 3. บริเวณจุดตรวจบ้านกลางนา ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ 4. บริเวณด่านชุมชนบ้านกลาง ม.1 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ำขอให้ดูแลความปลอดภัยในการ เดินทางของประชาชน พร้อมทั้งให้นำแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก” (มาตรการ DMHTT) D- Distancing เว้นระยะห่าง M- Mask wearing สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า H- Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T- Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T- Thaichana ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ มาดำเนินการให้ คำแนะนำควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลอุบัติเหตุ นำโดย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share: