ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม การเปิดดำเนินกิจการของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม การเปิดดำเนินกิจการของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนลิตเติ้ลแลมบ์ ในพื้นที่อ.ปะทิว ซึ่งสถานเลี้ยง เด็กดังกล่าว มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการ และมีการจัดมาตรการป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด


Share: