ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบทางสังคม

วันที่ 9 เมษายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร คณะ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่ อสม.ในพื่นที่ตำบลท่ายาง อำเภอ เมืองชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับผล กระทบทางสังคม จำนวน 11 ราย ในหมู่ที่ 1,2,3,5,7,10,11 พื้นที่ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร มอบถุงยังชีพครอบครัวละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยในเบื้องต้น


Share: