ลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย จังหวัดชุมพร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางสาววัลภา แก้วสวี พมจ. ชุมพร และคณะทำงานศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย จังหวัดชุมพร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พักพิงฯ ม.8 ตำบลปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 2. ศูนย์พักพิง ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร


Share: