ลงพื้นที่ตรวจ แนะนำการผ่อนคลายให้ดำเนินการกิจกรรมร้านเสริมสวย ให้เป็นไปตามมาตรการควบหลัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับนางสาวทัศนีย์ แก้วจินดา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ชุมพร นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนศึกษาธิการจ.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจแนะ นำการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ประเภทกิจกรรมร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบหลักและมาตรการ เสริม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว จำนวน 7 ร้าน จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการยังคงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมตามที่ ภาครัฐกำหนด เช่นการคัดกรองวัดไข้ก่อนใช้บริการ เตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ มีการ โทรนัดหมายล่วงหน้า ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการติดตามข่าวสาร อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชันไทยชนะ หรือมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการให้ครบถ้วนอีกด้วย


Share: