ลงพื้นที่ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน มอบอาหารกล่อง จำนวน 350 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

           วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร คลังจังหวัดชุมพร และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน มอบอาหารกล่อง จำนวน 350 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งยังไม่สามารถประกอบอาหารในพื้นที่เองได้


Share: