ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง เจ้าหน้าที่ศปก. ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จำนวน 7 ครอบครัว และมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จำนวน 1 ครอบครัว คนพิการซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านทั้งหมด 8 คน


Share: