ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง จากกรณีข่าว สุดเวทนา สองแม่ลูกตาบอด บ้านรังหนู ไร้รายได้

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง จากกรณีข่าว สุดเวทนา สองแม่ลูกตาบอด บ้านรังหนู ไร้รายได้ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร จากการลงพื้นที่พบหญิงชราอายุ 83 ปี อาศัยอยู่กับบุตรชาย อายุ 61 ปี ในบ้านหลังเก่าสภาพทรุดโทรม โดยผู้เป็นมารดาสภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สามารถเดินไป ใกลได้ มีบุตร 7 คน เสียชีวิตไปแล้ว 1 คน มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท เบี้ย ความพิการ 800 บาท เบี้ยยังชีพ ฯลฯ สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน สงเคราะห์ครอบครัว 2,000 บาท พูดคุยเเนวทางในการประกอบอาชีพ เเนะนำสิทธิในการ กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุเเละกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและ ปลอดภัย ในวงเงินหลังละ 20,000 บาท พร้อมประสานทต.ปากตะโกในการดูแลให้ความช่วย เหลือด้ายอื่นๆตามกรอบภารกิจของทางเทศบาลต่อไป


Share: