ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15 ณ โรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนปะทิววิทยา โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: