ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามการให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลนาชะอัง และ อพม.ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก ในพื้นที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จากการพูดคุยสอบถามผู้เป็นมารดา ในด้านสุขภาพและการรักษา ทราบว่า ขณะนี้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น ลุกนั่งได้เป็นระยะเวลานานขึ้น และทานอาหารได้มากขึ้น โดยในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2566 ทางเทศบาลตำบลนาชะอังได้ประสานขอความอนุเคราะห์พาหนะจากหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในการเดินทางเพื่อพาตนและบุตรสาวเดินทางไปยังโรงพยาบาลศิริราชเพื่อพบแพทย์และทำการเจาะไขสันหลัง ตรวจวินิจฉัยโรคอีกครั้ง ในด้านของการประกอบอาชีพของมารดาทราบว่า ตนไม่สามารถประกอบอาชีพซักรีดเสื้อผ้าได้ เนื่องด้วยปัญหาความไม่สะดวกด้านน้ำประปา โดย นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ ได้ให้คำแนะนำเรื่องการประกอบอาชีพที่สามารถทำเองที่บ้านได้เมื่อ


Share: