ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและบันทึกถ้อยคำ กรณีผู้ขอหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา10.00น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ ลงพื้นที่ ม.5 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเยี่ยมบ้านและ สอบข้อเท็จจริงและบันทึกถ้อยคำกรณีผู้ขอหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า เนื่องจากบิดามารดาทอดทิ้ง ตั้งเเต่เด็กปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามี และบุตร


Share: