ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายก เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบถุงยังชีพ จากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จำนวน 6 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยร่วมลง พื้นที่ทำการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในการรับสิทธิโครงการเราชนะ


Share: