ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ กลุ่มเปราะบาง ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวยากจน ผู้สูงอายุ และคนพิการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางสาววัลภา แก้วสวี พมจ.ชุมพรร่วมกับ นายสันต์ ฉิมหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว นายปรีชา สุวีรานุวัฒน์ กำนันตำบลบางมะพร้าว ผู้แทนนายอำเภอหลังสวน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรให้แก่กลุ่ม เปราะบาง ได้เเก่ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มครอบครัวยากจน ผู้สูงอายุ และคนพิการในพื้นที่ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 10 ครอบครัว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร จะพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือเป็นเงินเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง


Share: