ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ นางสาววัลภา แก้วสวี พมจ.ชุมพร เจ้าหน้าที่รพ.สต. เจ้าหน้าที่อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพและมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นเงิน 3,000 บาท จาก เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรให้แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ได้แก่ตำบลทรัพย์อนันต์ 2 ราย ตำบลคุริง 1 ราย ตำบลท่าข้าม 1 ราย รวมทั้งสิ้น 4 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวต่อไป


Share: