ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายอำเภอท่าแซะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง ให้ความช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการ พร้อมมอบถุงยังชีพ ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ


Share: