ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 22 กันยายน 2564  แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 1 ราย ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวต่อไป


Share: