ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครอบครัวผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  นายกิติศักดิ์ ชูกลาง เจ้าหน้าที่ศปก. ร่วมกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป


Share: