ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ในพื้นที่ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่ 17 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านนา กำนัน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ในพื้นที่ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ราย


Share: