ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 5 ครัวเรือน

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายวรท รักช่วย นักสังคมสงเครราะห์ ร่วมกับนายอำเภอสวี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโพธิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 5 ครัวเรือน และมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน 3 ครัวเรือในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลสวี และหมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งเตรียมการต้อนรับพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งมีกำหนดการเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566


Share: