ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม / กลุ่มเปราะบาง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางนิภา สุรการพินิจ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตำบลบางน้ำจืด ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน และพื้นที่ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหา ทางสังคม กลุ่มเปราะบาง จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม กับคุณแม่ที่ต้องสูญเสียบุตรชาย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท เพื่อนำใช้เป็นค่าบำเพ็ญกุศลศพบุตรชาย ณ วัดมุจลินทร์ ธาราม ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร


Share: