ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ หญิงสูงอายุ กรณีประสบปัญหาการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุซึ่งประสบปัญหาเกี่ยว กับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมจะได้ประสานไปยัง เทศบาลเมืองชุมพร เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่ง


Share: