ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวคุณยายสุข กรณีเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

วันที่ 21 มกราคม 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เรืออากาศตรี โสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอปะทิว นางสาววัลภา แก้วสวี พมจ.ชุมพร และนายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร และผู้บริหารอบต.ปากคลอง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัว นางยุพาพร โชติช่วง าศัยอยู่บ้านเลขที่ 60 ม.7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้รับความเดือด ร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง สนง.พมจ.พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือดังนี้
    1.ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 5,000 บาท
    2. ให้ความช่วยเหลือการปรับสภาะที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ เป็นเงิน 22,500 บาท


Share: