ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการ “กรณีร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร”

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง กรณีคนพิการ ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร เนื่องจากเดิมมารดาเป็นผู้รับเบี้ยความพิการแทน หลังจากมารดาเสียชีวิตเมื่อเดือนเมษายน 2561 ไม่สามารถถอนเงินเบี้ยความพิการจากธนาคารได้ ซึ่งขณะนี้มียอดเงินประมาณ 3,000 บาท สนง.พมจ.ชุมพร จึงได้ชี้เเจงแนวทางการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงิน โดยทาง อบต.คุริง ได้ดำเนินการออกหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อให้พี่ชายของผู้ร้องไปติดต่อธนาคารเพื่อรับเงินต่อไป นอกจากนี้ได้มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร 1 ชุด เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย


Share: