ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ หญิงวัย 59 ปี ร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชนอบต.รับร่อ และผู้ใหญ่บ้านม.10 ต.รับร่อ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชุมพร รายนางสาวปทุม คำศรี อายุ 59 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 220 ม.10 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ป่วยด้วยโรคประจำตัวหลายโรคได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ โรคไทรอยด์ ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงิน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป และประสาน อบต.รับร่อ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกันวางแผนให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆต่อไป


Share: