ลงพื้นที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแซะ เพื่อให้ความช่วยเหลือ หญิงอายุ 27 ปี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าแซะ ลงพื้นที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแซะ เพื่อสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือกรณีหญิงอายุ 27 ปี ใช้บริเวณ หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาท่าแซะ เป็นที่หลับนอน และมีอาการคล้ายผู้ป่วยจิตเวช พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ประสานกับเทศบาลตำบล

ท่าแซะ เพื่อประสานหาญาติ และดำเนินการส่ง ตัวเข้ารับการประเมินอาการและรับรักษาเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลท่าแซะ ต่อไป


Share: