วัน “พระบิดา แห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดา แห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: