สนง.พมจ. ชุมพร ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฎิบัติงาน ขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟฟิกและกูเกิลฟอร์ม มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

ขั้นตอนการสร้างกูเกิลฟอร์ม https://drive.google.com/file/d/1rtIcPyf81eAKVNLc_YEuBVKcn-b9AOHe/view?usp=sharing

ขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิก https://drive.google.com/file/d/1yxdfucWjmPjy1vimVGsvmlimMxolHzxx/view?usp=sharing


Share: