ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชน ดังนี้

  1. ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนในพื้นที่อำเภอหลังสวน จำนวน 20 ราย
  2. ให้คำแนะนำปรึกษาผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเปราะบาง
  3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

Share: