หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร

          วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปฏิบัติงาน

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: