หารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานโครงการสวัสดิการชุมชน ปี 2567

          เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นายธวัฒน์ คล้ายรุ่ง คณะทำงานเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร เข้าพบ นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานโครงการสวัสดิการชุมชนปี 2567 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: