เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (อุกภัย วาตภัย และดินถล่ม) จังหวัดชุมพร

วันที่ 20 ตุลาคม 2563นางสาววัลภา แก้วสวี พมจ.ชุมพร นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายจิรพนธ์ ไต่เป็นสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (อุกภัย วาตภัย และดินถล่ม) จังหวัดชุมพร ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: