ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่งวันที่ 22-24 เมษายน 2563

สนง.พมจ.ชุมพร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-24 เมษายน 2563      รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: